Client UI felt-oversikt Android/iOS og BxWebManager

Oversikt over felter og parametere for Client UI oppsett i BxAdmin for BxMobile på Android/iOS og BxWebManager

Gyldige bilder i Android/iOS

CustomerPage  
Delivery Utlevering
GoodsreceiptBatch Varemottak modul, Batch/serienummer
GoodsreceiptInfo Varemottak, Info
Goodsreceipt Varemottak, ordrelinjer
GoodsreceiptMenu Varemottak, ordreoversikt
Label Print bildet som kommer via "Etikett" knappen
OrderBatch Salgsordre modul, Batch/serienummer
OrderInfo Salgsordre, Hode-Info
OrderLineInfo Salgsordre, Linje-info
Salesorder Salgsordre
PickingBatch Plukking modul, Batch/serienummer
PickingInfo Plukking, Info
PickingList Plukking, ordrelinjer
PickingMenu Plukking, ordreoversikt
PickingUnit  
PickingShipment Plukking, fraktvalg/detaljer (fraktintegrasjon)
ProductBatch  
Productlookup Varer modul
PurchaseOrderInfo  
PurchaseOrderLineInfo  
PurchaseOrder  
StockTransferBatch  
StockTransfer  
StockCount Telling
StockCountLineInfo Telling, linjeinfo -> "Mer"
LabelsInfo Etiketter modul, Linje info
Label Printdialog bildet - velge printer, mal og antall, "Print" knapp

 

Gyldige bilder i BxWebManager

Bruk liten forbokstav på modulen(e) i "Screen" kolonnen i BxAdmin under Client UI, hvis ikke kommer ikke feltet frem i BxWebManager.

labellist Liste over produkter i Labels
labelprintdialog Printdialog/boks man får opp ved å trykke Print selection i Labels
pickingmonitor Plukk monitor/oversikt over ordre
receivingmonitor Mottak monitor/oversikt over ordre
stockoverview Oversikt over produkter

 

Komponenter Android/iOS og BxWebManager

label viser tekst
entry brukes for å skrive inn siffer, bokstaver og andre tegn i en tekstboks
numericentry godtar kun siffer i tekstboksen (gjelder kun BxMobile, bruk entry for BxWM)
datepicker datovelger
combobox dropdown hvor du kan velge forhåndsutfylte verdier
column kolonne i f.eks. PickingMenu bildet (plukkordre oversikt)
datecolumn filtrering på dato i labellist og stockoverview
numbercolum filtrering på tall i labellist og stockoverview

Komponenter Android/iOS og BxWebManager

Hvordan opprette felter?

For mer informasjon om hvordan felter opprettes i BxWebManager, les mer her