1. Selvhjelp
  2. BxLogistics oppsett - Fraktløsninger

BxLogistics oppsett - Fraktløsninger

Oppsett av TA-systemer/fraktsystemer. Krever BxLogistics Pro lisens.

ERP leveringsmetoder