BxLogistics installasjon del 2 - BxAdmin

Del 2 av installasjonen består av oppsett i BxAdmin, her legger vi inn integrasjonene mot ERP systemet og parrer BxMobile

BxEngine må installeres før man får logget inn i BxAdmin. Dette er dekket i BxLogistics installasjon del 1 - BxEngine.

Det finnes to måter å logge inn i BxAdmin på. Med firmakode, brukernavn og passord på bxadmin.bxsoftware.no, eller automatisk pålogging via partner portalen -> lisenser.

Her tar vi for oss hvordan man logger inn via partner portalen. Dette krever at du har en pålogging til partner portalen. Har du ikke pålogging til partner portalen må du kontakte oss på support@bxsoftware.no, så oppretter vi bruker for deg. Dette er kun gyldig for forhandlere av BxSoftware.
Er du en direkte-kunde av BxSoftware må du ta kontakt på support@bxsoftware.no for å få tildelt påloggingsdetaljer.

  1. ERP Integrasjon
  2. Logge inn i BxAdmin
  3. BxAdmin wizard
  4. Generere VismaNet token
  5. Aktivere Importere

ERP Integrasjon

I denne manualen tar vi for oss integrasjon mot Visma.net ERP, så mye av dette oppsettet gjelder mot Visma.net, men fremgangsmåten skal være forholdsvis lik på resterende ERPer. Se linker under for hvordan de andre ERPene settes opp.

Visma Business m/VBS integrasjon VBS integrasjonsbruker og VBS oppsett BxAdmin og Visma Business VBS pakkseddel oppsett BxAdmin
Visma Business NXT Link kommer
Visma Global Link kommer og Visma Global pakkseddel oppsett BxAdmin
Visma.NET Fremgangsmåte under og VismaNet integrasjonsbruker og VismaNet pakkseddel oppsett BxAdmin
Uni Økonomi Link kommer
SAP Business One Link kommer
Tripletex Link kommer
PowerOfficeGo Link kommer
Multicase Link kommer

Logge inn i BxAdmin via partner portalen

Logg inn på https://partner.bxsoftware.no/licenses - Søk opp kunden/lisensen du installerte på server i del 1. Da skal du få opp en oversikt over lisenser. Trykk på den store blå knappen merket med BxAdmin. Da blir du automatisk sendt til korrekt BxAdmin, logg så inn med partner-portal brukeren. 

BxAdmin wizard

Første gang du logger inn i BxAdmin vil du få opp en Wizard. Først, velg korrekt ERP fra nedtrekkslisten. Her er det viktig at korrekt ERP velges, Trykk så Neste.

I neste steg legger du inn informasjon som kundenavn, SQL server + eventuell instans, SQL brukernavn og passord opprettet under Installasjon del 1, i tillegg til ERPets database.
I dette tilfellet er det VismaNet som er ERPet. Ettersom det "ikke finnes" egen database til skybaserte ERPer det BxEngine databasen vår som må benyttes som database for lagring av data etc. Visma Business/Global, UniØkonomi osv. har egen database, i de tilfellene er det ERPets database som skal legges inn. Trykk så Neste.

I neste bilde trykker du Fullfør.

Så vil du se den laster inn alle innstillinger i BxAdmin. La denne gjøre seg helt ferdig. Da vil du til slutt se alt av innstillinger i BxAdmin. Før man fortsetter er det viktig at man tar en refresh av BxAdmin (F5) for å laste inn siden på nytt. Grunn-oppsettet er nå klart. 
Om den stopper/fryser og ikke går videre etter rundt ett minutt kan du refreshe BxAdmin, da vil den være ferdig.

Integrasjon mot ERP - Generere Visma.net token

Åpne Configuration -> Company Profiles, trykk Generate Visma.Net Token. Da vil du få opp en token generator. Her legger du inn epost og passord for integrasjonsbrukeren. Dersom det ikke er opprettet en integrasjonsbruker, ta utgangspunkt i denne: Integrasjonsbruker VismaNet

Oppdatert 13.10.2023: Benytt ny autorisering ref denne artikkelen:  Integrasjon VismaNet

OBS! Når man genererer token med brukernavn og passord vil andre integrasjoner som benytter samme bruker miste tilgang. Om dette er tilfellet kan man heller lime inn eksisterende ID og token manuelt under Area: system, som beskrevet lenger ned.Velg så korrekt firma fra listen du får opp etter Login (bilde kommer senere)

Da vil du se en firma ID og en token under Area: system. Disse feltene kan også fylles ut manuelt om man har ID og token tilgjengelig fra før.

Aktivere Importere

Dette gjelder kun for Visma.net og andre sky-ERP. For andre on-premises systemer trenger man bare kjøre en spørring under SQL integration for å se at man får hentet ut data fra ERPets database.

Åpne Imports from ERP. Her vil du se forskjellige moduler. Aktiver moduler relevant til kundens behov. Her har vi aktivert alle moduler vi henter ut data fra. Periodic kolonnen må fylles ut med hvor lang tid/hvor ofte data skal hentes. Her setter vi 0 i de fleste valgene da dette henter oppdaterte sanntidsdata fra Visma.net. I stockbalances setter vi et mye lengre tidspunkt som 3600 da dette er en importer som ikke bør kjøre konstant. Denne krever også at BxEngine servicen restartes for å aktiveres fullt.

Neste steg blir å installere BxMobile, og parre enheten. Se del 3 og 4.
BxLogistics Installasjon del 3 - BxMobile
BxLogistics Installasjon del 4 - Parre BxMobile