Feilmelding ved innsending av varetelling Visma Business med VBS integrasjon

Error exporting to VBS. Check Visma before you continue. Reservert av prosess nr xxxx, startet kl av

Når man prøver å sende en større telling fra BxWebManager til Visma Business kan det ved visse tilfeller oppstå en irriterende feilmelding, denne kan se slik ut: "Error exporting to VBS. Check Visma before you continue. Reservert av prosess nr 1337, startet kl av".

Om det står et klokkeslett og navn etter kl og av betyr det at brukeren det opplyses om holder på med noe/er aktiv med noe på et eller flere av produktene du prøver å sende telling for til Visma.

Om det er et blankt klokkeslett og navn slik feilmeldingen over viser kan det i mange tilfeller komme av at en bruker tidligere har holdt på med noe og blitt kastet ut av Visma, Visma har krasjet etc., uten at Visma har låst opp prosessen. Dette kan over tid samle seg og i noen tilfeller føre til at flere ting blir låst om disse prosessene ikke ryddes vekk i Visma.

Tellingen vil ikke fjernes fra BxWebManager om dette skjer en eller flere ganger.

Når du får denne meldingen i BxWebManager må du:

  1. Åpne Visma Business, helst som systemadmin, da denne har mest rettigheter til å låse opp/slette prosesser, hvis ikke må du be brukere med aktive prosesser avslutte de selv (om dette er opplyst i feilmelding). Har du ikke tilgang til dette, ta kontakt med din Visma forhandler for bistand med denne prosessen.
  2. Åpne Lagertelling bildet i Visma.
  3. Trykk på kolonnen lengst til høyre/ønsket kolonne i bildet. Så trykker du "Hent frem" knappen, eventuelt CTRL+U på tastaturet - snarvei i Visma.
  4. Neste steg er å finne "Prosessnr", da må du aktivere "Kontrollkolonner", og sett gjerne på "Innsett til høyre" slik at ny kolonne blir satt inn ved siden av valgt kolonne fra steg 1. Trykk OK.
  5. Da vil du se Prosessnr kolonnen der du plasserte den.
  6. Neste steg blir å markere hele kolonnen (trykk på "Prosessnr" overskriften). Trykk så på synkende sortering slik at alle aktive prosesser havner øverst i listen.
  7. Marker alle linjene med en prosess, trykk så CTRL+SHIFT+DEL tasten samtidig, da låses alle markerte prosesser opp.
  8. Når Prosessnr forsvinner fra denne kolonnen kan du prøve å sende varetellingen på nytt. Da skal den mest sannsynlig gå gjennom uten problemer. 

Annen måte å sjekke alle aktive prosesser på

  1. Trykk på pil ved siden av "Eksporter" knappen for å få frem flere valg, trykk så på Sesjoner, prosesser og låser... 
  2. Trykk så Vis kun prosesser med låser for å få frem en liste med alle låser, marker prosessene og trykk Stopp prosess(er).