VBNxt integrasjonstilganger

Hvordan sette opp integrasjonstilganger for VBNxt

For å komme i gang med bruker/tilgangs-oppsettet i VBNxt, kan du følge Visma sin godt dokumenterte veiledning her: https://docs.business.visma.net/docs/authentication/service/vbnxt_service

Klient ID for BxSoftware er: isv_bxengine

For å aktivere integrasjonen i BxLogistics trenger du bare å legge inn firmaID til VBNxt-klienten i BxAdmin under Configuration -> Company -> vbnxtcompanyid