Pakkseddel utskrift Visma.net

Automatisk pakkseddel/følgeseddel utskrift fra Visma.net ved ferdigmelding av plukk via BxLogistics

Visma

For å sette opp pakkseddel utskrift fra Visma.net kreves det at integrasjonsbrukeren til Visma.net benyttet med Bx har  Sales User tilgang for at selve utskriften via Visma APIet skal fungere. Det kan og være andre tilganger må legges opp, men det er denne vi har opplevd at er nødvendig for dette. Se ellers artikkelen vår for andre tilganger som kan være greit å legge opp: Integrasjonsbruker Visma.net
vnpakkseddel01

Foreløpig er det kun standard pakkseddel-mal man får printet via Visma APIet, inntil Visma fikser dette i sitt API. 

Printer

Installer ønsket printer og printkø på serveren eller PCen hvor BxEngine tjenesten kjører. Dersom det ikke er mulig å installere printkøen på serveren/PCen som kjører BxEngine kan BxSmartPrintPro installeres som en printproxy på server/PC.
Navn på printer er avhengig av hvordan printkø installeres på server/PC. Installeres den "lokalt" er det bare "Printernavn" som skal legges inn i oppsettet. Installeres den fra en printserver f.eks. så er det UNC navnet som skal benyttes i oppsettet - "\\servernavn\Printernavn". Vi anbefaler "lokal" printkø. Dersom printer installeres delt fra printserver er det nødvendig med en servicebruker til BxEngine og/eller BxSmartPrintPro tjenesten(e) for at Bx skal få nødvendig tilgang til printer.

BxAdmin

Logg inn i BxAdmin og åpne Configuration -> Company Profiles -> Area: pickinglist, endre print til true. 

Deretter åpne Export to ERP -> pickinglist -> Export config -> Fyll ut navn på printer i printer feltet. Her kan man også fylle ut hvor mange kopier man skal ha av pakkseddelen.
Her fyller man også ut printproxy koden i printproxy feltet dersom BxSmartPrintPro benyttes som utskriftsmotor. Printproxy koden er firmakoden til BxSmartPrintPro lisensen. 

Pakkseddel utskrifter skal nå fungere neste gang en plukkordre fullføres via terminalen(e).

 

Feilsøking

Om pakkseddel utskrifter ikke kommer ut er det noen forskjellige ting man må sjekke først.

Feilmeldinger vil dukke opp i BxAdmin loggen, og i noen tilfeller også komme på terminalen - kommer det på terminalen kommer det som regel i BxAdmin loggen så sant det ikke er snakk om midlertidige nettverksproblemer på terminalene. 

404 feilmelding - Sjekk om BxEngine og/eller BxSmartPrintPro tjenestene kjører - 404 mot BxEngine fører uansett til at andre tjeneste ikke fungerer på terminalene eller i BxAdmin - restart BxEngine tjenesten. 

500/502 feilmelding - Kommer oftest når det er feil tilganger på Visma.net integrasjonsbruker, eller når BxSmartPrintPro blir benyttet som printproxy. Sjekk først om BxSmartPrintPro tjenesten kjører, kjører den, forsøk en omstart. Fungerer det fortsatt ikke kommer det av at tilgangene for Visma.net integrasjonsbrukeren ikke har nødvendige tilganger vist til tidligere i denne artikkelen. Har brukeren likevel nødvendige tilganger kan det være de må settes på nytt for at det skal fungere. 

Printer - I noen tilfeller kan feil komme av at printkøen ikke fungerer eller eksisterer. Enten er den slettet, endret navn eller IP osv. Om navn på printer er endret må det endres i Export to ERP -> pickinglist -> Export config -> printer. Har printkø forsvunnet fra server/PC må den installeres igjen. Er IP adressen på selve printeren endret, ta kontakt med deres IT ansvarlig slik at de får endret til korrekt IP på printkø eller fastsatt fast IP på selve printeren etc.