Opprette VBS bruker for VBS integrasjon

Oppsett av VBS bruker i Visma Business (ikke VUD), tjener integrasjon og navngitt

Innhold

 1. Tjener integrasjon
 2. Navngitt VBS bruker

 

Her tar vi for oss hvordan en VBS bruker skal settes opp for at VBS integrasjonen med BxLogistics skal fungere. Dette krever først og fremst VBS lisens fra Visma. 

Forskjellen på en tjener integrasjon og navngitt bruker oppsett er hovedsaklig lisens, men og antall forespørsler brukeren håndterer samtidig.

Les her for hvordan oppsett av VBS integrasjonen skal gjennomføres i BxAdmin

Tjener integrasjon

Når man skal integrere med en tjener integrasjon bruker krever det at man også har en context bruker. I de aller fleste tilfellene holder det å bruke standard "system" bruker som context bruker i vårt oppsett, men vi anbefaler egen context bruker så langt det lar seg gjøre - i noen tilfeller kan det være man ønsker skille system brukeren vekk fra tredjeparts-integrasjoner, som BxLogistics, for å f.eks. skille på hvem som har gjort hva i Visma, om det skulle være flere tredjeparter som integrerer seg mot Visma etc. eller om brukere i bedriften benytter system for å utføre oppgaver i Visma. 

Her tar vi for oss opprettelse av både Context bruker og VBS bruker. Om det holder at dere benytter system brukeren som context trenger man ikke foreta seg noe mer enn å opprette VBS brukeren fra steg 5-10 under.

 1. Åpne Administrasjon -> Bruker / Adgang -> Bruker.
 2. Opprett context bruker i Brukernavn kolonnen, gi den et ønskelig navn.
 3. Gi context brukeren alle Logistikk modulene i moduler kolonnen -> OK (dobbeltklikk for å åpne).
 4. Den trenger også Adgangs-gruppenr - som regel 1 - System,
  og Bedriftsgruppenr - vanligvis 1 - Standard

  Dette skal da være nok for å ha en ekstra Context bruker. Kan sikkert være greit å tildele denne brukeren et passord også om ønskelig. Husk å lagre etter disse fire stegene er gjennomført.
 5. Neste steg er å opprette en VBS bruker som tjener integrasjon. 
 6. Gi denne brukeren Tjener integrasjon under Visma Business Services
 7. Gi den så et passord og trykk OK.

 8. Da skal det til slutt se slik  ut i Visma Business - Husk å lagre når bruker(e) er lagt inn.
 9. Siste steg blir å restarte Visma Business Services Host tjenesten, dette er nødvendig for at bruker(e) skal fungere.
 10. Da skal VBS tjener integrasjons bruker være klar for bruk i vårt oppsett. Følg denne linken for hvordan VBS oppsett med tjener integrasjon bruker i BxAdmin skal gjøres.

 

Navngitt VBS bruker

Når man benytter en navngitt VBS bruker trenger man kun opprette én bruker.

 1. Åpne Administrasjon -> Bruker / Adgang -> Bruker
 2. Opprett navngitt bruker i Brukernavn kolonnen, gi den et ønskelig navn.
 3. Gi brukeren tilgang til alle modulene under Logistikk, og Navngitt bruker under Visma Business Services -> OK.

 4. Brukeren bør/må også få korrekt adgangs-gruppenr, bedrifts-gruppenr og standard bedriftsnr. 
 5. Gi brukeren et passord -> OK

 6. Husk å lagre, da ser det til slutt slik ut
 7. Siste steg blir å restarte Visma Business Services Host tjenesten, dette er nødvendig for at brukeren skal fungere.
 8. Da skal VBS navngitt bruker være klar for bruk i vårt oppsett. Følg denne linken for hvordan VBS oppsett med navngitt bruker i BxAdmin skal gjennomføres.