Oppdatere BxMobile for Android

BxMobile kan enkelt oppdateres når ny versjon er tilgjengelig.

Denne manualen tar for seg oppdatering av BxMobile Complete på Android, både gamle versjoner før 2021 og fra 2021. Det kan varierer noe hvordan installasjonen gjennomføres ettersom hvilken Android versjon man har på terminalen. 
I denne manualen er det tatt utgangspunkt i stock Android 6.0.1. Prinsippet er det samme fra versjon til versjon. Med versjon 2021 har vi gått vekk fra å laste ned filen via standard nettleser til å laste den ned direkte via appen.

Trykk her for å komme ned til punktet for hvordan app oppdateres fra versjoner eldre enn 2021.

Oppdatere BxMobile fra versjon 2021 og opp - Se lenger ned for hvordan oppdatere BxMobile versjoner eldre enn 2021.

 1. Trykk Oppsett
  obxma-0
 2. Trykk Oppdater -> Ja, legg merke til "Download started" beskjeden som kommer nederst i bildet.
  obxma-1 obxma-2 obxma-3
 3. Om dette er første gangen du oppdaterer fra 2021 til nyere versjon på terminalen vil du få opp beskjed om å tillate installasjoner via appen vår. Trykk Settings og aktiver BxMobile. Når BxMobile er aktivert trykker du på "Tilbake" tasten på terminalen for å gå tilbake til forrige meny/bilde, dvs. enten piltast nederst på skjermen (se bilde punkt 1, trekant på venstre side nederst under Data knapp) eller fysisk tilbake-tast. Om dette er gjort tidligere kan du hoppe rett til punkt 4.
  obxma-4   obxma-5
 4. Trykk Installer - La den jobbe og gjøre seg ferdig.
  obxma-6   obxma-7.1
 5. Når BxMobile er ferdig oppdatert vil ikke appen åpne seg igjen automatisk eller gi noen beskjed om å åpne, start derfor appen igjen manuelt slik du vanligvis gjør det. 

Hvis du oppdaterer terminaler med versjoner før versjon 2021 gjelder denne, etter oppdatering på gamlemåten er gjort vil 2021 oppdaterings-måten alltid gjelde fra da.

 1. Trykk Oppsett
  obxma-7

 2. Trykk Oppdater
  obxma-8

 3. Trykk Ja/Download/etc. hvis du får spørsmål om du vil laste ned på nytt
  obxma-9

 4. Dra ned fra toppen og vent til nedlasting blir ferdig, trykk på fil for å starte installasjon 
  obxma-10

 5. Trykk Installer og la installasjon jobbe, trykk så Åpne når installasjon er ferdig
  obxma-11 obxma-12 obxma-13


  OBS! I nyere versjoner (2019.9/11 og nyere) kan det være du får spørsmål om å tillate kamera, telefon og lagrings-tilganger. Dette dere trykke Tillat på for at applikasjonen skal fungere. Ellers vil dere oppleve problemer med spørsmålsloop. Vi må ha disse tilgangene for at skanner og kamera funksjonalitet skal fungere, for at vi skal få hentet ut nødvendig enhetsinformasjon, og få lov til å laste ned oppdateringer via appen (fra 2021).
  Mer informasjon om dette her: We need these permissions...
  fwntp-4 fwntp-5 fwntp-6