Client UI - Legge til ekstra felter i BxWebManager - Labels

BxWebManagers Labels modul viser et knippe med standard felter, men det er mulig å fjerne disse, eller legge til flere ved hjelp av Client UI i BxAdmin

For BxWebManager er det støtte for å endre flere komponenter/bilder ved hjelp av Client UI. I dette eksempelet tar vi for oss ekstra kolonner i Labels bildet, og ekstra felter i Print dialog bildet.

For en oversikt over støttede felter, les mer her.
---

BxWebManager - Labels - Ekstra kolonne på produktliste

Åpne BxAdmin -> Client UI -> trykk New Component.
Velg evt. klientprofil, eller fjern om den skal gjelde for alle profiler.

Screen = labellist
Name
= Pris ink. MVA - dette kan du kalle hva du vil
Enabled = På
SourceField = priceincmva (hentet fra SQL Integration → Products → SQL kolonnenavn)
Visible = På
Component = numbercolumn - kolonnetype og filtrering for tall. Default på tekst
Label text = Felt navnet slik det vises i Labels, i dette tilfellet "Pris ink. MVA" - bla helt til høyre for å finne innstillingen

Med dette oppsettet vil du få en ekstra kolonne i Labels listen, i dette tilfellet for å vise Pris ink. MVA hvis det er ønskelig å vise i tillegg til Pris eks. MVA.
ltefib1 

 

BxWebManager - Labels - Print dialog

Screen = labelprintdialog
Name = Holdbarhet
Enabled = På
SourceField = holdbarhet (denne kan også hentes fra spørring hvis man bruker annen "Component", i dette tilfellet bruker vi bare et datofelt som ikke kommer fra spørring)
Value = now+365 (f.eks. hvis holdbarhet på produkt er 365 dager fra printdato, autoutfylt)
Visible = På
Component = datepicker
Label text = Holdbarhet
DataFormat = d.m.Y (for å få 01.01.2020 som dato-format på etiketten)


 

 

Alternativ:

Som alternativ for Labels kolonnene kan man sette alle feltene helt dynamiske, men det gjør at man f.eks mister muligheten til å filtrere på dato og tall. Dette henter inn alle kolonner som ligger i Products-spørringen.

Åpne BxAdmin -> Configuration -> Client Profile -> Add property og legg inn:
Area = webmanager
Property = autolabelscolumns
Value = true
Trykk så OK for å lagre oppsettet. Da vil du se innstillingen ligger under Area: webmanager