BxLogistics oppsett - Visma Business VBS

Oppsett av VBS integrasjon mot Visma Business i BxAdmin

For å få satt opp VBS integrasjon mot Visma Business trenger man først ha en gyldig VBS lisens for Visma Business. VBS integrasjon krever en VBS bruker. Det kan være to forskjellige måter å sette opp en VBS bruker på: Navngitt og Tjenerintegrasjon. Hvilke av disse to type brukerne man kan opprette kommer an på hva slags type VBS lisens man har.

Les mer her om hvordan VBS bruker(e) skal opprettes.

Med Navngitt trenger man kun én bruker i oppsettet, denne benyttes som vbs og context i våre oppsett parametere. Med Tjenerintegrasjon trenger vi et vbs brukernavn, og en context bruker. Ofte er dette bare system brukeren, eller en annen tilsvarende bruker. Passord til context brukeren trengs ikke.

BxAdmin

Ved nye installasjoner av BxEngine, og første gangs pålogging i BxAdmin, vil man få opp wizarden. Her velger man VismaBusinessServices for å laste inn standard innstillinger for VBS. Ved de neste stegene legger man inn databasekoblingen for Visma Business databasen med bxengine sql brukeren opprettet ved installasjon av BxEngine. 

Når wizard er gjennomført kan man så gå til Configuration -> Company Profiles, søk på vb for å få opp alle relevante felter som skal fylles ut.

Her fyller du ut:

 1. Installasjonsstien til Visma Business. Endre til korrekt sti. Ligger Visma Business på en annen server enn BxEngine må UNC stien til VB serveren legges inn, f.eks. \\Vismaserver\Business (viktig at det er Business katalogen). I slike tilfeller må man også legge på en servicebruker med tilgang til installasjonskatalogen på BxEngine servicen vår for at servicen vår skal få tilgang til denne katalogen.
 2. Firmanummeret i Visma, om det f.eks. er "302" fyller du ut 0302 (antall 0 i databasenavnet), eller i vårt tilfelle, 9999
 3. Context bruker. I dette tilfellet bruker vi en tjener integrasjon bruker i vbsusername feltet, da skal det fylles ut med det som regnes som context bruker i deres system. Ofte holder det med system, eller brukeren du spesifikt har opprettet for vår integrasjon. I vårt tilfelle er dette vår "BxContextUser" bruker. Om VBS brukeren er en navngitt bruker skal context bruker feltet fylles ut med VBS brukernavnet.
 4. VBS Culture ID - denne kan du la være standard "Norwegian_Bokmaal__Norway"
 5. VBS Endpoint address - Adressen til VBS endepunktet, holder ofte med localhost hvis BxEngine og Visma Business er installert på samme server, eventuelt byttes localhost ut med servernavnet om Visma Business ligger installert på en annen server enn BxEngine.
 6. VBS passord - Passord til selve VBS brukeren (bruker med navngitt eller i dette tilfellet, tjener integrasjons valget)
 7. VBS Site ID - Holder ofte med standard, er det noe annet enn dette må du fylle ut korrekt ID.
 8. VBS brukernavn - Her legger du da inn VBS brukeren (bruker med navngitt eller i dette
  tilfellet, tjener integrasjons valget)
 9. Eksempel på navngitt bruker oppsett