BxSmartPrintPro standard feltnavn

Standard felter som kan benyttes ved design av etiketter

Her har vi listet opp forskjellige gyldige felter man kan bruke i BxSmartPrintPro. Disse feltene hentes fra våre SQL spørringer, som henter ut forskjellige data fra de forskjellige ERP systemene vi støtter.
Er det ønskelig å bruke flere felter enn det som ligger her kan man enkelt legge til flere via BxAdmin -> SQL Integration.

Det er også listet opp noen eksempler på hvordan man kan bruke og/eller kombinere de forskjellige feltene. 

Verdiene listet opp på denne siden skal legges inn i "BX" feltet i Content feltet helt til høyre i BxSmartPrintPro under Design fanen.

Standard verdier, med noen få unntak, alltid standard mot alle ERP

Verdi for BxSmartPrintPro Feltforklaring
productname Navn/beskrivelse på produkt
productno Produktnummer, kan også fungere som strekkode
gtin Strekkode fra ERPets EAN felt, hvis man ikke har kan man benytte felt for produktnummeret i stedet.
location Lokasjon på lageret
price Pris eks. mva
priceincmva Pris ink. mva. Ikke standard, må legges til i spørring. Ofte kopi av price + *1.25 da de fleste ERP ikke har eget MVA prisfelt.
unitname Navn på enheten, som stk, pakk, brett osv.
supplierproductno Leverandørs produktnummer
suppliername Leverandørens navn - Ikke standard mot alle ERP
warehouse Lagernr, f.eks. 1, 2 osv.  

 

printemployee Printer ansattnummeret pålogget terminalen, basert på ansattnummer i ERPet
printemployeename Printer ansattnavnet pålogget terminalen, basert på ansattnavnet i ERPet

 

Standard innebygde felter i BxSmartPrintPro

Verdi i BxSmartPrintPro Feltforklaring
printingdate Standard for å få dagens print-dato. For å få standard norsk dato format kan man benytte DateTime dd.MM.yyyy - 01.01.2020
bxpageno Kan benyttes for å få et enkelt løpenummer på etiketten. Resettes til 1 ved hver nye print man tar. Lagres/huskes ikke til neste utskrift.
bxpagecount  

 

Printingdate eksempel:

Bxpageno eksempel:
{bxpageno:int:D3} - Kan brukes for å få løpenummer på utskriften i et spesifikt format. int:D3 for Integer D3 betyr tre tegn, da bygges løpenummeret slik: 001 - 009 - 011 - 999. Øk eller senk til ønsket antall tegn. Datatype må være integer. Vær obs på at løpenummeret resettes til å begynne på 001 igjen neste gang du sender en utskrift fra BxWebManager eller BxMobile eventuelt fra andre systemer.

Kombinere flere felter

Er det ønskelig å kombinere flere verdier i samme felt kan man pakke inn feltene med { og }. F.eks., "{productno} - {location}", da vil det se slik ut på etiketten "1234 - H1R1". Legg merke til at mellomrom og bindestrek blir inkludert som verdier.

GS1-128 GTIN

Hvis man f.eks. ønsker å produsere en gyldig GS1-128 GTIN kode med batchnr kan man gjøre det på denne måten. De fleste av våre kunder har EAN koder med 13 tegn. GS1-128 GTIN krever et GTIN AI (01), 14 tegn totalt og f.eks. AI for batchnr (10) og et gyldig batchnr. Da kan det bygges opp på denne måten i BxSmartPrintPro feltet [01]0{gtin}[10]{batchno}, koden vil da se slik ut til slutt (01)01234567891123(10)123456 - gtin inneholder 13 siffer fra ERP. Ligger det 14 siffer i ERP kan man droppe å legge til den første 0 via BxSmartPrintPro.

Hvis det er ønskelig å bruke QR koder med GS1 formatet droppes [ ] fra content feltet, da legges det heller opp slik: 010{gtin}10{batchno}. Resultatet vil se slik ut i selve QR koden:  010123456789012310123456


Skal det f.eks. printes en GS1 kode med utløpsdato, med AI 17, fra BxMobile må datoformatet formateres til korrekt format - YYMMDD (ÅrMndDag). For å gjøre dette legges det opp slik:
010{gtin}17{expirydate:datetime:yyMMdd} - husk stor MM da dette er måned. Liten m er minutt, dette godtas ikke i 17 AIet.