BxLogistics installasjon del 4 - Koble håndterminal/BxMobile til server/BxEngine

Applikasjonen må lastes ned og deretter parres i BxAdmin for å få tilgang. Forhandler har nødvendig tilgang til BxAdmin og kan bistå med oppkobling.

Når man skal koble til en ny enhet til BxLogistics eller BxSales produktene så må følgende være i orden.

 • Enheten må være lisensiert. Enheten blir automatisk lisensiert på en ledig lisens i det man kjører gjennom parre-prosessen. Har dere ingen ledige lisenser må det bestilles flere. 

Neste steg er så å parre enheten(e) i BxAdmin. Man får kun tatt én enhet om gangen.

 1. Åpne BxAdmin -> Devices
 2. Trykk Add Device. Legg merke til dialogboksen som kommer opp. I den står det en firmakode. La denne dialogboksen være åpen, ikke trykk OK.
  instp4-1
 3. På terminalen i BxMobile taster du inn firmakode fra steg 2. Trykk så tryllestavikonet oppe i høyre hjørne. Bildet vil dimmes og man får opp et oppdateringsikon. La den jobbe til det kommer frem en dialog om at enheten er registrert. La dialogboksen være åpen, ikke trykk OK.
  Screenshot_20200810-123218-2  Screenshot_20200810-123231-1
 4. I BxAdmin trykker du OK på dialogboksen fra steg 2. Da vil du se at enheten har kommet frem som New Device-XX, med terminalens serienummer i Serial feltet. Her kan du velge å bytte navn om ønskelig, dobbeltklikk på feltet for å få mulighet til dette. Her kan du også velge å bytte profil om du har flere profiler/avdelinger med forskjellig oppsett. Siste steg blir å huke på Enabled.

 5. Siste steg blir så å trykke OK i dialogboksen i BxMobile fra steg 3. BxMobile vil stå å laste litt, så vil du til slutt se hovedmenyen med alle aktive moduler i henhold til din lisens/oppsett.
  Screenshot_20200810-124854

Parre enhet på nytt

Om man skulle være uheldig å bli logget ut av BxMobile må terminalen parres på nytt. Da følger man de samme stegene, bare at man fra steg 2 først velger enheten fra Devices listen i BxAdmin som skal parres på nytt for så å trykke Re-pair Device knappen i stedet for Add Device. Om Add Device trykkes vil man få en duplikat-feilmelding i det man gjør steg 3.

 

Vi har laget en enkel video som viser hele prosessen her:

Video for tilkobling av ny Android enhet