BxLogistics installasjon del 1 - BxEngine

Dette er starten på installasjon av BxLogistics/BxSales/BxLabels. Del 1 består av BxEngine installasjon

Installasjon av BxLogistics, BxSales og BxLabels kan deles opp i flere områder;  installasjon av BxEngine service på server, som er hovedkomponenten i Bx løsningen. Oppsett av integrasjon mot ERP i BxAdmin og tilknytting av terminaler med BxMobile og/eller tilknytting av printere i BxSmartPrintPro.

Del 1 - BxEngine - Installasjon av BxEngine, denne artikkelen.
Del 2 - BxAdmin - Oppsett i BxAdmin (denne artikkelen tar også for seg oppsett mot Visma.net.)
Del 3 - BxMobile - Installasjon håndterminaler, kan gjøres uavhengig av del 1 og 2.
Del 4 - Parring BxMobile - Parring av håndterminaler/BxMobile, avhengig av del 1 til 3.
Del 5 - BxSmartPrintPro - Denne kan installeres uavhengig av del 1 til 4.

Er du ute etter flytting av eksisterende BxLogistics/BxEngine installasjon står dette beskrevet her (link/artikkel kommer eta xx)

Skal du installere en ekstra BxEngine service på samme server står det beskrevet HER.

Installasjonskrav BxEngine

BxEngine må installeres på en Windows server eller PC. Databasen vår krever Microsoft SQL server (SQL Express/Standard osv.) og BxEngine servicen krever .NET Framework 4.8.
Det er anbefalt med Windows Server 2012R2/Windows 8.1 og SQL 2012R2 eller nyere.
Windows 7/Server 2008R2 og SQL 2008R2 fungerer fortsatt, men vi har ingen garantier for at fremtidige oppdateringer av BxEngine vil fungere på denne plattformen. 7/2008R2 støttes ikke lenger av Microsoft.

Dette trenger du i del 1:

  BxEngine Installasjonsfil

Lastes ned fra vår forhandlerportal https://partner.bxsoftware.no/
Krever pålogging til portalen, har du ikke pålogging kan du kontakte oss på support@bxsoftware.no så oppretter vi en bruker til deg hvis du finnes som forhandler av våre løsninger.

                 

Åpne Home og finn Downloads oppe i høyre hjørne.
Last ned "BxEngine for BxLogistics/BxSales/BxStockCount" filen som ligger under Releases i Home.
image-132

Lisensnøkkel for BxEngine

Lisensnøkkel finner du under Licenses. Søk på kunde for å finne lisenser og trykk på lisensnøkkel-knappen for å kopiere ut lisens.

Admin tilgang på applikasjonsserver

BxEngine installeres ofte på samme server som app server for ERP løsningen, men kan også installeres andre steder, avhengig av ERP system som skal benyttes.

eks:

 • Visma Global: Trenger tilgang på SDK / API til Visma Global, derfor installeres det nesten alltid på appserveren til Visma Global.
 • Visma Business: Trenger tilgang til EDI området til Visma Business, enten på samme maskin, eller via en UNC / nettverksadresse. Trenger tilgang til VB installasjonskatalog hvis man skal benytte VBS istedetfor EDI.

  • Ved bruk av UNC path til EDI eller VBS stiene må det legges inn en servicebruker med tilgang til de områdene på BxEngine servicen.
 • SAP B1: Hvis BxEngine installeres på en annen server enn SAP server må SQL Server Native Tools 20xx og SAP DI API SDK installeres.
 • Visma.net: Trenger kun tilgang til BxEngine SQL database, integrasjon settes opp med egen pålogging/integrasjonsbruker i Visma.net, token generering. Kan installeres hvor man måtte ønske så lenge det er en MS-SQL server tilgjengelig.
 • Uni Økonomi Desktop: Må installeres på samme server som Uni import servicen for BX installeres, som regel på Uni Økonomi serveren.
 

Admin tilgang på SQL server

Strengt tatt ikke nødvendig med ren admin-tilgang, men man er avhengig av å ha tilgang til å opprette en SQL database og SQL bruker, i tillegg til at opprettet bruker får nødvendige tilganger som beskrevet lenger ned.

  

Brannmur/port åpninger

Som regel port 443 ut - mer informasjon om dette finnes her.

Opprettelse av SQL database og bruker

BxEngine krever en egen database for lagring av bl.a konfigurasjonsdata, logging og noe operative data, som f.eks telleresultater.

Som regel vil BxEngine også hente data fra en ERP database, så man vil trenge rettigheter til å lese denne databasen.

 • BxEngine database - Her gir du bare databasen et navn og trykker OK.
  bxloginstdel1bxeng2 bxloginstdel1bxeng3
 • BxEngine login - General - Pass på at det er SQL Server authentication, skru av "Enforce password policy". Hvis man ikke skrur av vil det føre til at passord løper ut som fører til stopp i driften, eller at man må logge inn og gi nytt passord først før man får gått videre i BxEngine service setupen. Default database settes til BxEngine databasen opprettet i forrige steg.
  bxloginstdel1bxeng4
  • User Mapping - Eierskap til BxEngine database
   • db_owner
   • default schema dbo
   • Skal det settes opp mot Visma.net trenger man kun db_owner på BxEngine databasen - da kan du hoppe over neste steg og gå rett til "Installasjon".
   bxloginstdel1bxeng5
  • Leserettighet til ERPets database
   • db_datareader
   • default schema f.eks. dbo (Visma Business/NET/SAP/Uni) eller firmnavn (Visma Global)
   • Skal det settes opp mot Visma.net trenger man kun db_owner på BxEngine databasen
   • Skal det integreres mot Uni Micro ERP er det også nødvendig med db_datawriter tilgang
   bxloginstdel1bxeng6
 • Som standard heter BxEngine databasen, BxEngine, men om det installeres hos en ASP leverandør med felles databaseinstanser ønsker ASP leverandøren ofte at basen skal følge en gitt navnestandard, f.eks KundeNavn_BxEngine_Prod
 • BxEngine-databasen trenger ikke ligge på samme databaseserver som ERP systemet

Installasjon

Start BxEngine.msi filen du lastet ned tidligere og følg veiledningen, det er kun Neste -> Velg ønsket installasjonskatalog -> Neste -> Fullfør.

Når installasjonen er fullført kan du starte BxEngine Monitor via ikonet som skal ha lagt seg på skrivebordet. Vær tålmodig, på noen servere/PCer kan det ta litt tid før programmet faktisk starter.

Når BxEngine Monitor kommer opp vil du først få en Setup boks. Den vil be om lisensnøkkel, samt informasjon om BxEngine databasen.

 • Lisensnøkkel: Hentes fra hovedlisens i partner portalen -> licenses
 • SQL Server: SQL Server\eventuell instans
 • Database: BxEngine - Husk, viktig at det er BxEngine databasen
 • bruker: bxengine - brukeren du nettopp opprettet
 • passord: **********

bxloginstdel1bxeng7

Det er viktig at bxengine brukeren har db_owner rettighet på BxEngine-databasen, både under installasjon og under drift, da databasestrukturen vil kunne endres ved oppgraderinger.

 • Det er ikke ERP databasen som skal legges inn her, men databasen som BxEngine skal opprette sine egne tabeller i.
 • Ikke bruk passord som er enkle å gjette, det anbefales å bruke et generert passord som kun brukes til denne brukeren.
 • Det er ikke mulig å logge på databasen med Windows Authentication det må være en SQL-bruker.

Initialisering av databasen

Når databaseinformasjonen er lagt inn kan du trykke Confirm. 

Deretter vil du få spørsmål om du skal kjøre init-scriptet som opprettet nødvendige tabeller. På en ny installasjon vil du alltid få dette spørsmålet. Ved flytting vil samme spørsmål komme opp, men da trykker du Nei. Siden dette er en ny installasjon trykker du Ja. Etterhvert vil du da få en dialog som forteller deg at skriptet er kjørt. Trykk OK på denne. Til slutt vil du få en siste dialog som forteller deg at lisensen er validert. Denne trykker du også OK på. Får du ikke OK på lisensdialog bør du sjekke om brannmur er åpnet for disse portene/adressene

bxloginstdel1bxeng8 bxloginstdel1bxeng9

Fra versjon 2020.10 trenger man ikke lenger trykke på Yes. Nå trenger man kun trykke Confirm i Setup boksen, så går resten automatisk. Lisensvalidering er eneste OK boks.

Oppstart og endring av servicebruker

Når databasen er klar vil BxEngine Monitor vise et statusbilde og starte opp windows servicen.

På dette tidspunktet må du restarte servicen og eventuelt legge inn en annen service-bruker, dersom BxEngine trenger tilgang til nettverkstasjoner.

bxloginstdel1bxeng10

Neste steg er oppsett i BxAdmin: BxLogistics installasjon del 2 - BxAdmin

Hvis du får 404 feilmelding ved pålogging i BxAdmin, stopp service, start på nytt og vent ca. et halvt minutt. Forsøk så å logge inn på nytt.