Automatisk pakkseddel og mottak utskrift med BxLogistics fra Visma Global

BxLogistics kan settes opp til å automatisk be om utskrift av pakkseddel eller mottakskvittering fra Visma Global

Hvis man ønsker å få utskrift av pakkseddel eller mottakseddel fra Visma Global må man først aktivere oppsett i BxAdmin, så må man passe på at oppsett er riktig i Visma Global.

Printere må være tilgjengelig for serverprosessen til Visma Global, og bruker i Global må være knyttet til medarbeider på terminal.

Instruksjoner

Dette må gjøres:

 1. Aktiver utskrift i BxAdmin under Configuration → Company Profiles → Area: pickinglist og receivelist, print må endres til true → Trykk F9 eller Oppsett->Innstillinger på terminal for å laste ned nytt oppsett. 
  Oppdatert: Hos alle nyere kunder fra 2020 og opp er dette oppsettet satt til true som standard, skal ikke være nødvendig å gå gjennom denne delen i BxAdmin så sant dere vet den er satt til false av andre grunner. 
  apmumhvg1

 2. I Visma Global, trykk Verktøy → Administrator rutiner → Skriver → Kobling rapport/blankett mot skriver
  apmumhvg2

 3. Som regel pleier medarbeidere på terminalen å være i orden allerede, knyttet til brukeren. Men det kan være greit å sjekke dette i Global oppsettet likevel.
  Trykk Grunndata → Medarbeider relatert → Trykk på medarbeider → Pass på at "Bruker nr" er knyttet til brukeren satt opp med printere i steg 2
  apmumhvg3
 4. Man er også avhengig av at kunder er knyttet til en blankettprofil, som regel "Standard blankett oppsett". Blankettprofilen må også inneholde blankettype/blankett for pakkseddel.
  apmumhvg4

Husk, printer må være tilgjengelig for serverprosessen til Visma Global.

På terminalen må man passe på å velge rett medarbeider.
Man kan velge medarbeider fra hovedmenyen i BxMobile ved å trykke på brukerikonet nederst i skjermbildet, midt på. Så Motta hvis det ikke ligger medarbeidere tilgjengelig.