Automatisk pakkseddel/mottak utskrift med håndterminal Visma Global

BxLogistics kan settes opp til å automatisk be om utskrift av pakkseddel eller mottakskvittering fra Visma Global

Hvis man ønsker å få utskrift av pakkseddel eller mottakseddel fra Visma Global må man først aktivere oppsett i BxAdmin, så må man passe på at oppsett er riktig i Visma Global.

Printere må være tilgjengelig for serverprosessen til Visma Global, og bruker i Global må være knyttet til medarbeider på terminal.

Instruksjoner

Dette må gjøres:

  1. Aktiver utskrift i BxAdmin under Configuration → Company Profiles → Area: pickinglist og receivelist, print må endres til true → Trykk F9 eller Oppsett->Innstillinger på terminal for å laste ned nytt oppsett. 


  2. I Visma Global, trykk Verktøy → Administrator rutiner → Skriver → Kobling rapport/blankett mot skriver

  3. Som regel pleier medarbeidere på terminalen å være i orden allerede, knyttet til brukeren. Men det kan være greit å sjekke dette i Global oppsettet likevel.
    Trykk Grunndata → Medarbeider relatert → Trykk på medarbeider → Pass på at "Bruker nr" er knyttet til brukeren satt opp med printere i steg 2
  4. Man er også avhengig av at kunder er knyttet til en blankettprofil, som regel "Standard blankett oppsett". Blankettprofilen må også inneholde blankettype/blankett for pakkseddel.

Husk, printer må være tilgjengelig for serverprosessen til Visma Global.

På terminalen må man passe på å velge rett medarbeider.
På CE terminaler gjøres dette fra Oppsett → Brukere, her kan det være du må trykke Motta først for å få laste ned medarbeidere.

På Android terminaler kan man velge medarbeider fra hovedmenyen ved å trykke på brukerikonet nederst i skjermbildet, midt på. Så Motta hvis det ikke ligger medarbeidere tilgjengelig.