Automatisk pakkseddel og mottak utskrift med BxLogistics fra Visma Business - VBS

BxLogistics kan settes opp til å automatisk be om utskrift av pakkseddel eller mottakskvittering fra Visma Business med VBS

For å aktivere utskrift av pakkseddel og mottak utskrift fra Visma Business via VBS må man endre på fem parametere i BxAdmin. Alle ligger under Configuration -> Profile og Company -> Area: pickinglist (area: receivelist for mottak).

Configuration -> Profile -> Area: pickinglist

print - endre til true, aktiverer utskrift, må alltid være på.
printfromvb - endre til true, pakkseddel/mottak layout fra Visma Business benyttes.
reportno - Rapportnummer/formularnr for pakkseddel/mottak i Visma Business. Det er forskjellig fra kunde til kunde, flere av våre bruker f.eks. 127 for pakkseddel.
vbprintername - Her legger du inn printernavnet. Printer må være tilgjengelig i Visma Business/på serveren hvor Visma Business og BxEngine ligger installert. Generelt anbefaler vi å sette opp en egen lokal print-kø på app-serveren til VB, men om skriverkøen brukes via nettverket så må VBS prosessen ha tilgang til nettverket og printserveren. Skrivenavnet legges inn da med UNC adresse, som f.eks:  \\servernavn\printernavn.

Ekstra parametere
Ønsker man f.eks. to kopier av pakkseddel/mottak kan man bruke printcopies valget, da legger man inn ønsket antall kopier i verdi feltet.

Configuration -> Company Profiles -> Area: pickinglist

print - endre til true

Utskrift ved utført varemottak

Samme oppsett gjelder også for Mottak om man ønsker utskrift når et varemottak fullføres. Forskjellen er at det ligger under Area: receivelist.