Automatisk pakkseddel og mottak utskrift med BxMobile fra Visma Business - VBS

Hvordan aktivere automatisk pakkseddel og mottak utskrift fra Visma Business med VBS integrasjon

For å aktivere utskrift av pakkseddel og mottak utskrift fra Visma Business via VBS må man endre på fem parametere i BxAdmin. Alle ligger under Configuration -> Client Profiles og Company Profiles -> Area: pickinglist (area: receivelist for mottak).

Configuration -> Client Profiles -> Area: pickinglist

print - endre til true, aktiverer utskrift, må alltid være på.
printfromvb - endre til true, pakkseddel/mottak layout fra Visma Business benyttes.
reportno - Rapportnummer for pakkseddel/mottak i Visma Business. Det er forskjellig fra kunde til kunde, flere av våre bruker f.eks. 127 for pakkseddel.
vbprintername - Her legger du inn printernavnet. Printer må være tilgjengelig i Visma Business/på serveren hvor Visma Business og BxEngine ligger installert. Om den er delt i nettverket må du legge inn med nettverksnavnet, f.eks. \\servernavn\printernavn.

Ekstra parametere
Ønsker man f.eks. to kopier av pakkseddel/mottak kan man bruke printcopies valget, da legger man inn ønsket antall kopier i verdi feltet.

Configuration -> Company Profiles -> Area: pickinglist

print - endre til true

Utskrift ved utført varemottak

Samme oppsett gjelder også for Mottak om man ønsker utskrift når et varemottak fullføres. Forskjellen er at det ligger under Area: receivelist.