Vise varenummer/productno i plukklisten

Varelisten på en plukkliste viser normalt varenavn, antall og enhet, men det er mulig å skru på en kolonne for varenummer

På klientprofilen i BxAdmin kan man enkelt legge til et parameter for å øke bredden på kolonnen fra for varenummer fra 0 til annen verdi. Man kan også velge å fjerne varenavnet, om man kun ønsker å vise varenummeret, ved å sette kolonnebredden til 0.

Bredden er relativ, bredden på varenavnet er som standard satt til 60. Om man dermed ønsker å bytte ut varenavn med varenummer kan man legge til to felter. 

Area skal være: pickinglist og property skal være hhv ProductnoColumnWidth og/eller ProductnameColumnWidth.

Man kan også velge konfigurasjonen her og lime den direkte inn i BxAdmin. Dette eksemplet vil bytte ut varenavn med varenummer:

[{"routine":"pickinglist","name":"ProductnoColumnWidth","value":"60"},
{"routine":"pickinglist","name":"ProductnameColumnWidth","value":"0"}]