Plukking med BxMobile mot Visma.net

Oversikt over plukking med BxMobile mot Visma.net

Denne videoen forklarer hvordan enkel standard plukking med BxMobile mot Visma.net fungerer. I denne viser vi også hvordan fraktintegrasjonen fungerer med Visma.net. 
Video er ikke oppdatert med nye funksjoner og andre endringer tilkommet etter video produksjon. Video ble lansert Januar 2020. Se vår YouTube kanal for flere oppdaterte videoer.