Plukking med BxMobile - fraktintegrasjon

Oversikt over plukking med BxMobile med fraktintegrasjon

Denne videoen forklarer hvordan plukking med BxMobile og fraktintegrasjon fungerer. Med fraktintegrasjon mener vi da TA-systemer som Consignor, Logistra, Axia, Unifaun etc. 
Video er ikke oppdatert med nye funksjoner og andre endringer tilkommet etter video produksjon. Video ble lansert August 2018. Se vår YouTube kanal for flere oppdaterte videoer.