Plukking med BxMobile

Oversikt over enkel plukking med BxMobile

Denne videoen forklarer hvordan enkel standard plukking med BxMobile fungerer.
Video er ikke oppdatert med nye funksjoner og andre endringer tilkommet etter video produksjon. Video ble lansert August 2018. Se vår YouTube kanal for flere oppdaterte videoer.