Oversikt over BxMobile

Generell oversikt over forskjellige funksjoner i BxMobile appen

I denne videoen har vi en generell oversikt over forskjellige funksjoner i BxMobile. 
Video er ikke oppdatert med nye funksjoner og andre endringer tilkommet etter video produksjon. Video ble lansert Februar 2018. Se vår YouTube kanal for flere oppdaterte videoer.