Lagertelling med BxLogistics

Gjennomgang av lagertelling med BxLogistics

I denne videoen har vi en generell gjennomgang av lagertelling i BxLogistics med Sven Tore Iversen.
Vi har også mer informasjon og generelle tips om lagertelling på https://www.lagertelling.no/

Video er ikke oppdatert med nye funksjoner og andre endringer tilkommet etter video produksjon. Video ble lansert August 2018. Se vår YouTube kanal for flere oppdaterte videoer.