Etikettutskrift fra BxWebManager via Excel dump

Oversikt over Excel "dump" printfunksjon i BxWebManager

Denne videoen forklarer hvordan utskrift fra Excel dump fungerer. 
Video er ikke oppdatert med nye funksjoner og andre endringer tilkommet etter video produksjon. Video ble lansert April 2019. Se vår YouTube kanal for flere oppdaterte videoer.