Hvordan skille på varer med og uten MVA i Visma Global?

BxLogistics forholder seg ikke til MVA, men kan velge å hente ut priser med eller uten og ha egen felter på etiketter med eller uten MVA

De fleste av våre kunder selger til bedrifter og forholder seg kun til netto priser på terminal, etiketter osv. Der man ønsker priser inkl mva så velger de fleste den enkleste løsningen, legge til et SQL felt basert på pris og så gang med 1.25.

select
..
A.Price1 as price,
A.Price1 * 1.25 as priceincmva,
..

På etikettene kan man da velge å skrive ut priceincmva istedenfor price, mens på terminalene vises verdien i price. Om man ønsker å vise pris inkl mva på terminal også, kan man velge å gange denne prisen også, men da er det viktig å ikke la terminalen styre pris ved innsending til terminal (dette er standard av) siden global forventer å få pris uten mva.

 

Har man varer uten MVA (f.eks bøker) og ønsker å vise pris inkl mva på alle produkter, så kan man ikke enkelt gange alt med 1.25, men kan kan skille ut varene basert på valgt posteringsmal.

Som standard har Global posteringsmaler for flere MVA satser, der mal 2 normalt er uten MVA. Da kan vi endre SQL til:

select
..
case a.PostingTemplateNo
when 2 then A.Price1
else
A.Price1*1.25
end AS priceincmva,
..

Merk at id'n for posteringsmal kan være avhengig av oppsettet i Global.

Det er også mulig å hente ut faktisk MVA sats pr posteringsmal basert på gitt dato, om nødvendig, men denne løsningen er rask å sette opp og krever lite mindre belastning på SQL serveren.