Bruke GTIN fra produktkortet (Prod EANItmNo) i plukk/mottak

Visma Business kan settes opp til å bruke GTIN/EAN fra artikkelkortet istedenfor fra ordrelinjen, så får man alltid oppdatert GTIN selv på gamle ordre

Under from i Order Lines spørringen for Picking/Receiving, legg til 'left join prod p on p.prodno = ol.prodno', bytt ut 'ol.scd gtin,' med 'p.eanitmno gtin,'. Dette er likt for mottak og plukk.