Plukke prosjektordre i Visma Global

BxLogistics kan konfigureres til å plukke prosjektordre i Visma Global

Når man ønsker å plukke prosjektordre med automatisk bookføring av uttak, med resting

Steg for steg

  1. Ordrene må hente med type "project" i feltet ordertype i PickingList (om kun prosjektordre brukes kan det hardcodes som her)


  2. Exporteren pickinglist create trenger å mappe COR_OrderStatus til TYPE_PROJECT_INVOICED
  3. Det må finnes en value mapping på pickinglist med sourcefield=ordertype sourcevalue project (det som kommer i spørringen) og destinationvalue=TYPE_PROJECT_ORDER