Bruke lokasjon fra Normalplassering i plukk/mottak

Visma Business kan hente lokasjon på flere måter, det er enkelt å la BxLogistics hente lokasjon fra normalplassering istedenfor ordrelinje

  1. Logg inn i kundens BxAdmin
  2. Trykk på SQL Integration
  3. Velg Picking
  4. Velg så Pickinglist Lines
  5. Under select, finn "ol.loc location,". Kommenter vekk med to -- foran
  6. Legg inn "bal.nrmloc location," under select
  7. Legg inn "left join stcbal bal on bal.prodno = ol.prodno and stcno = ol.frstc" under from
     
  8. Trykk så Save og Run Query for å lagre og kjøre spørringen. Får du rett resultat og ingen feilmeldinger skal alt være i orden.

Har man flere avdelinger/lager bør det også legges på en "and bal.stcno = ol.frstc" (left join stcbal bal on bal.prodno = ol.prodno and bal.stcno = ol.frstc) for å låse ordrelinjer pr. lager slik at man ikke får mange duplikat-produkter.