Legge til ekstra produkter under plukking

Legg til ekstra produktlinjer mens man holder på med et plukk, som emballasje, pall osv.

Vi har støtte for å legge til produkter under plukking. Det avhenger av om ERP systemet og integrasjonen støtter det. Visma Business og Visma Global er foreløpig eneste som er offisielt støttet hos oss, men vi kan også få det til å fungere mot andre systemer med ekstra oppsett og justeringer.

Client Profile

For å få lagt til produkter under plukking må man først aktivere addproducts i BxAdmin under Configuration -> Client Profiles -> Area: pickinglist -> addproducts, endre til true.
ltepp1

SQL Integration

Neste steg er å åpne SQL Integration -> Products. 

Som standard ser spørringen slik ut mot de fleste ERP systemene. 0 betyr at innstillingen ikke er aktivert. Addwhenpicking i våre spørringer ligger vanligvis nederst, ligger den ikke i spørringen trenger man bare legge den til.

select
...
0 addwhenpicking
...

For å aktivere kan du endre til 1 addwhenpicking. Det er vanligvis ikke anbefalt da dette fører til at alt av produkter blir tilgjengelig for å legges til i plukkordren. For de fleste er ikke dette ønskelig, derfor legger man heller til de fåtall produktene man ønsker skal bli tilgjengelig under plukk.

Da bør spørringen se slik ut (eksempel hentet fra Visma Business spørring):

select
...
case when p.prodno in ('100', '101', '102') then 1 else 0 end addwhenpicking
...

Eksempelet over er ca. slik det bør se ut, avhengig av hva slags type ERP system dere bruker. Bytt ut p.prodno med gjeldende tabell og kolonne for ditt ERP. 100, 101 og 102 er produktnummerne for ønskede produkter.

Export to ERP

Under Export to ERP må man også passe på å aktivere modulen: pickinglist -> addproduct

ltepp2

BxMobile

For å aktivere oppsett i BxMobile trenger du bare trykke Oppsett -> Innstillinger fra hovedmeny, eller F9 tasten hvis du har fysiske taster på terminal.
Hente innstillinger