Hvordan merke lageret med lokasjoner?

Hva må vi tenke på når vi skal merke opp lageret med lokasjoner

Lokasjoner og navn på lokasjonen har primært én viktig oppgave. Gjør det enkelt å finne en vares plassering. Lokasjoner kan være store eller små, de kan ha en eller flere varer på seg. Navn på lokasjoner bør være enkle å forstå, samt enkle å huske.

Generelle tips til lokasjonsnavn:

  • Navnet består av flere elementer, la de grove/store delene stå først. Dvs, de man trenger først når man skal gå til en lokasjon. Da man leser deler av lokasjonen fra venstre til høyre, mens man går til lokasjonen. Det føles mer naturlig og gjør det enklere å huske, samt at man kun trenger å se starten for å begynne å gå til rett sted.
  • Unngå unødvendige elementer i navnet. Det er ikke nødvendig å merke med landkode - lager-nummer etc. Den som går på lageret vet hvilket land og hvilke lager man er på. Ekstra skilletegn og mange nuller i hylle-nummer bør fjernes, dersom de aldri brukes.
  • Bruk tall og bokstaver. To siffer, med 0-9 gir 100 muligheter, mens to bokstaver A-Å gir 841 muligheter på like mange tegn. Man kan derfor spare en del plass i navnet ved å bruke bokstaver. Det er også lettere å lese f.eks AAA som tre deler A A og A, mens 111 kan leses som "en en en" eller "hundre og elleve", f.eks 1 og 11, eller 11 og 1. Man kan derfor spare skilletegn og heller bytte ut  tall med bokstav når man starter på neste del av lokasjonsnavnet.
  • Vurder hvor detaljert man trenger lokasjonsnavnet, det er ok å ha noen lokasjoner som er veldig små og andre som er større. Ved å sortere elementene riktig, betyr det at noen lokasjoner kan droppe de siste elementene.

Generelt ender våre kunder oftes opp med lokasjoner som f.eks DA1C, der lokasjonen her består av fire tegn, som alle er hvert sitt element. Her er det ikke behov for skilletegn og navnene er basert på tipsene over.

DF1C

D - Reol/vegg. A starter typisk på reolene langs veggen til "venstre". En gang består da som regel av A på venstre side og B på høyre side. D betyr da at vi skal inn i  C-D korridoren og hente varen på høyre side. 

F - Dette er hvor langt inn vi skal gå i C-D korridoren, hver bokstav er som regel en hylle-seksjon, som regel 3 palle-plasser, eller 1 hylle, avhenging av type reoler. Det er en fordel om F-hyllene står like langt inn på høyre og venstre siden av korridoren. Derfor er reoler som ikke har noe A-seksjon, siden kun reolene nær veggene har A-seksjoner, andre reoler "mangler" dette, for å kunne gå i mellom.

1 - Dette er hvor høyt man skal plukke, her anbefaler vi tall da man teller raskere til 5, enn til E og man nå har kommet frem og bare skal flytte blikket oppover. Vi anbefaler å telle fra bunn, der gulvet er 0, og første hylle er 1. Ikke tenk på at høyden skal matche høyden i andre seksjoner. Om dette er en seksjon med få hyller så er kanskje 3 øverste hylle, mens samme høyde i seksjonen ved siden av kan være f.eks 6.

C - Nå har vi funnet hyllen, ofte er det nok, mange dropper dette elementet, hvertfall på lokasjoner det er enkelt å se rett vare, når man har funnet rett hylle. På hyller som er høyt oppe bør man dele opp hyllen i lokasjoner, da det å løfte ned feil pall ikke er akseptabelt, men det å se over flere varer/paller i øye-høyde er ok. Dersom hyllen deles opp i flere lokasjoner, så start til venstre og start på A. Er det snakk om palleplasser blir det ofte A B eller C. Vi anbefaler bokstaver her, da evt tallet 3 gjør det vanskelig å lese hele lokasjonsnavnet, da leser man fort DF-tretten, istedenfor DF-en-tre. DF1C er enklere å lese.