Endre status på varemottak mot Visma Global fra BxMobile

Endre fra "Motta, bokfør senere" til "Motta, ikke bokfør" når man gjør et mottak fra BxMobile

Som standard setter vi mottak ordre til "Motta, bokfør senere"/3030. I noen tilfeller er det ønskelig for kundene å sende det direkte til "Motta, ikke bokfør"/3040.

Dette kan enkelt endres i BxAdmin under Export to ERP -> receivelist - create -> Field Mappings. 

Destination SOD_OrderStatus med Static Text: TYPE_RECEIVED_NOT_TRANSFERED skal endres til  TYPE_RECEIVED_TRANSFERED

Standard:

Etter endring skal det se slik ut: