Custom SQL spørring oversikt

Her har vi en oversikt over forskjellige custom spørringer som vil fungere i SQL Integration

For å legge til en custom spørring i BxAdmin som knyttes til forskjellige funksjoner i BxMobile kan man trykke Add Custom Query i BxAdmin. Gyldige spørringer er (det finnes flere, men disse er oftest i bruk):

Batches Brukes for å validere batcher.
DeliveryMethods Brukes for leveringsmetoder, ifbm. Consignor integrasjon.
Divisions Divisions/Virksomheter funksjonen under salgsordre, for å legge til avdeling på ordren. Mer om oppsett av Divisions her(LINK).
Locations Brukes i forbindelse med validering av lokasjoner, ved de tilfellene man skal bytte lokasjon til annen fast lokasjon.
StockCountBatches Brukes for å telle og validere batcher.
Warehouses Brukes i forbindelse med validering av lagernr, ved de tilfellene man skal bytte lagernr til annet fast lagernr. Ofte ifbm. lageroverføringer.


Trykk SQL Integration -> Add Custom Query -> Legg inn navn på custom spørring -> OK

Da vil du se det kommer en ekstra fane i enden av oversikten over spørringer. Før du begynner justere på spørringen kan du så passe på at den peker til korrekt database, hvis det er flere databaser knyttet til BxAdmin. Etter du har knyttet database kan du så trykke Save for å lagre custom spørring. Så kan du trykke Save etter du har lagt inn ønsket spørring.
   

Eksempel på DeliveryMethods spørring mot Visma Global