BxAdmin - Session not found, please log in again

Hvordan løse feil med "Session not found, please log in again." eller tilfeldige "Unable to login: Unauthorized"

Problem

Får feilmelding: "Unable to login. Unauthorized" i BxWebManager. Får feilmelding "Session not found, please log in again." i BxAdmin. Dette kan indikere at BxEngine service kjører på forskjellige servere/VMer med samme lisens. 
Tar man refresh av BxAdmin og er heldig med treff på rett session til rett tidspunkt kan man og se feilmelding i logg "Server is not licensed. License registered on a conflicting server".

Dette er en feil som kan oppstå hvis man kloner VM uten å deaktivere BxEngine/BxSmartPrintPro servicer på original server, eller hvis en gammel server har startet opp igjen uten at servicer er deaktivert tidligere. 

Løsning

Stopp og deaktiver BxEngine (og BxSmartPrintPro hvis den finnes) service på på gammel server/VM. Vent et minutt og refresh BxAdmin. 
Det kan være man får opp Setup wizard ved refresh. Den kan man krysse ut, åpne Installation for så å velge rett ERP system → Save → refresh BxAdmin.

Vær obs på UUID/BIOS serienummer ved flytting/kloning av VM, dette bør være likt. Hvis ikke må lisens frigjøres hos oss slik at den kan valideres på nytt.