Brukermanual BxWebManager

BxWebManager er vår løsning for overvåkning og utførelse av operative oppgaver som ikke egner seg for små skjermer.

  • Labels - Etikettutskrift produkter og salg/innkjøpsordre
  • Stock Count - Varetelling - se over, slå sammen og rediger telte lister fra håndterminal før telling sendes til ERP
  • Picking monitor - Plukk monitor - få en oversikt over plukkordre, hvem som plukker ordre og hvilke ordre som er låst/kan låses opp
  • Receive monitor - Mottak monitor - få en oversikt over mottak, hvem som mottar ordre og hvilke ordre som er låst/kan låses opp
  • Stock Overview - Oversikt over produkter og utskrift av produktliste på A4 med lokasjon, strekkode og produktbeskrivelse/nummer
  • Mail Archive - Epost arkiv for ordrebekreftelser, mulighet for å sende på nytt/sende kopi til annen epost.
  • Shipment - Oversikt over utsendinger, EDI status osv.
  • Enkel webshop med egen login for kunder
  • Mulighet for egendefinert oppsett/vindu (etter nærmere avklaring med oss)

 

 

Logg inn

Logg inn på https://app.bxsoftware.no/bxwm med tildelt firmakode, brukernavn og passord.

 

Dette er forsiden. Her kan man se informasjon om brukeren som er logget inn.

Etiketter / Labels

Trykk på Labels knappen for å komme frem til etikettutskrifter. Her kan man søke med produktgrupper eller gjøre et frisøk. Qty feltet er redigerbart ved å dobbeltklikke på felt. Trykk Enter tast eller velg neste linje for å lagre. I Qty kan man taste inn antall etiketter man ønsker pr. produkt. Eventuelt kan man la det være blankt og la Copies fra Print selection bildet bestemme antallet.

 

Etter å ha trykket Print selection kan man velge hvilken layout og printer man skal bruke. Her ser man Copies feltet nevnt over. Antall i Copies feltet vil ganges opp med antallet man har lagt inn i Qty feltet. Hvis Qty feltet er blankt vil man alltid få antall fra Copies. 
Her velger man også hvilken Layout og Printer utskrift skal sendes til. I dette bildet er det også mulig å legge til ekstra felter, som f.eks. frysedato osv.

 

Etikettutskrift for ordre, salg/innkjøp

Man kan også skrive ut etiketter for forskjellige ordre ved å trykke på pil ned ved siden av/på Search knappen. Her kan man skrive ut salgsordre og innkjøpsordre etiketter. Customer order for salg, Purchase order for innkjøp.
 
 
Ordren vil da komme frem på en liste med ordreantall i Qty feltet slik at det skrives ut riktig antall i forhold til ordren.
 

For å få frem eventuelle nye ordrelinjer lagt inn på ordren etter den er søkt frem/åpnet i BxWebManager kan man trykke "Oppdater" knappen nederst på siden for å få frem nye ordrelinjer.

 

Lokasjonsutskrift

mer info kommer

 

Varetelling

Når man har gjort en varetelling fra BxMobile vil varetellingen havne i BxWebManager.
Har man gjort flere vil de komme i hver sin liste i BxWebManager.
Man kan trykke Reload for å få frem listene hvis man f.eks. logget inn før tellingene ble sendt og man ikke ser de.
Delete selected list sletter valgt telleliste. 

 

Man kan endre telt antall på listen hvis det blir nødvendig. Dobbeltklikk på varen, skriv inn antall og trykk Enter for å bekrefte antall.

 

Merge lists slår sammen de forskjellige tellelistene til én telleliste. Her kan man også navngi tellelisten.

 

Send to ERP sender den valgte tellingen inn til ERP systemet.

New List oppretter en ny tom telleliste direkte i BxWebManager. Der kan man telle de forskjellige varene uten å sende inn fra terminal.
Listen vil inneholde alle artikler som er klare for telling. Hvis man slår sammen den tomme listen med en innsending fra terminal får man nullet ut de artiklene man ikke har funnet med terminalen.
Import from ERP importerer tellelister fra ERP systemet. Dette gjelder kun for Microsoft Dynamics Navision og Visma.NET.