Bruke strekkode på plukkliste i Visma Global

Dersom plukking styres av papir-rutiner man kan likevel gjøre selve plukket med terminal. Da er det enkleste å skanne plukklisten for å åpne rett ordre på terminalen.

Hvis man ønsker å ha med seg plukklisten og scanne ordre nummeret i stedet for å søke fram ordren kan man endre formularet til plukklisten.

Kopier fonten Code39.ttf til mappen : C:\Windows\Fonts

Man må benytte et nytt felt der man legger inn * som start og stop tegn. Dette er formelen for å legge til * foran og bak:

Makro:  CALC(FORMAT("*{0}*", OBJ(2113)))

 

Ved å begynne med et databasefelt og så lage makroen så fungerer det, fungerer ikke fra statisk tekst.

 

Vedlagt font her:
code39.zip