404: No service is hosted at the specified address

Får man 404 No service is hosted at the specified address på håndterminal, mobiltelefon fungerer ikke BxEngine servicen som en skal.

Feilmelding

"<Error><Code>404</Code><Detail>No service is hosted at the specified address. TrackingId:xxxx, osv.osv."

Feilen kommer av at BxEngine service har stoppet/feilet å starte eller at server hvor service kjører er slått av/krasjet.

Løsning

Start/restart BxEngine service, eventuelt server. Vent et par minutter og prøv igjen.