Varetelling i Visma.Net

Hvordan forberede en varetelling mot Visma.Net

  • Klargjør for telling i Visma.Net under Meny --> Lager --> Behandling --> Klargjør vareopptelling. Når man har trykket på "Generer fysisk lager" er det opprettet en telling som kan hentes til håndterminalene.
  • For å hente produktene som skal telles til håndterminalene må man importere tellingen fra Visma.Net. Dette gjøres ved å trykke på "Import from ERP" i BxWebManager (https://app.bxsoftware.no/bxwm).

  •  Når man har importert produktene fra Visma.Net kan man laste ned telledata på terminalen. Om man aldri har lastet ned telledata på terminalen før, vil man få spørsmål om å laste ned telledata når man åpner tellemodulen. Svar ja på dette. Dersom man ikke får dette spørsmålet eller trenger å laste ned telledata på nytt kan man gjøre dette ved å trykke på MER → MOTTA inne i telling. 

 

  •  Når telledata er lastet ned er man klar til å begynne å telle. Man kan nå finne produktene som er satt til telling ved å skanne eller søke med tekst. Dersom man får flere treff ved ett søk vil man få opp en liste med produktene som matchet søket. Dersom man har samme produkt på flere lokasjoner i Visma.Net i samme telling, vil man få opp et valg for hvilken lokasjon man teller.