Tripletex API token

Hvordan generere API token for Tripletex integrasjon med BxLogistics

For å integrere med Tripletex kreves det en API token, som kan opprettes i Tripletex. For å opprette API token må man logge inn med en bruker som har administrator-tilgang i Tripletex.

Denne artikkelen tar utgangspunkt i at man oppretter API token på innlogget bruker. Administrator kan selv velge hvilken bruker denne token skal opprettes på om det ikke ønskes på administrator-bruker.

  1. Trykk på brukerikonet oppe i høyre hjørne deretter velg Min profil
  2. Trykk så på menyen for API-tilgang.
  3. I API-tilgang menyen, trykk Ny nøkkel -> Velg Tilpasset oppsett -> Gi Alle tilganger -> Applikasjonsnavn må fylles ut med en eksakt verdi = BxLogistics -> Gi nøkkelen et navn, kan være hva som helst, for enkelthetsskyld fyller vi ut BxSoftware AS -> Trykk Opprett nøkkel. (obs! BxLogistics eksisterer ikke i testmiljø, dette er kun tilgjengelig i produksjon). 
  4. Når nøkkel er opprettet korrekt får du så et dialogvindu som inneholder API nøkkel. Kopier ut denne og send til oss eller legg inn i BxAdmin. 
  5. Send token til support@bxsoftware.no, eller hvis du har tilgang til BxAdmin (kun partnere) legges token inn under Configuration -> Company -> tripletexemployeetoken

Når token er lagt til i oppsettet er integrasjonen ferdig og klar for å testes/gå i drift.