Integrasjonsbruker Visma.net

Rettigheter som kreves for integrasjonsbrukeren mot Visma.net

I Visma.net Admin -> Brukere og Roller, opprett en bruker som skal benyttes som en integrasjonsbruker. Brukeren må få disse tilgangene som et minimum for å fungere med BxLogistics, få ut pakksedler etc. Pass på at den knyttes til korrekt bedrift/firma og får en epostadresse. Etter roller er tildelt kan det være lurt å logge inn med denne første gang i Visma for å være sikker på at de ble tildelt korrekt.  

Financials Administrator
Financials User
Sales User
Warehouse Administrator
Warehouse User