Generasjon 3 for Business - "Ingen rader er skrevet til fil."

Feilmelding oppstår på gamle løsninger (gen3) dersom server ikke har skriverettighet til EDI-området til Visma Business

Problem

Hvis du prøver å sende noe fra terminalen, vanligvis Plukk/Mottak eller Salg/Innkjøp, og du får feilmelding "Ingen rader er skrevet til fil."

Løsning

Feilmeldingen kommer oftest når man har lagt inn en nettverkslokasjon i kontrollpanelet, f.eks. \\VISMA01\EDI. Løsningen er å legge inn administrator eller bruker med tilgang til EDI området på BxMobile Server servicen da "Local System" ikke alltid er nok.