Feilmelding i BxMobile etter oppgradering til Visma Business 16.10 eller nyere

Feilmeldingen kommer for kunder med VBS integrasjon. Could not load type 'ElectronicServicesTaxTerm' from assembly 'Visma.BusinessModel, Version=16.10.0.0

Om man får feilmelding Could not load type 'ElectronicServicesTaxTerm' from assembly 'Visma.BusinessModel, Version=16.10.0.0 i BxMobile kommer denne fra Visma Business VBS tjenesten. Feilmeldingen kommer av en endring i APIet til Visma Business relatert til nye MVA regler. 

Kunder som bruker BxLogistics/BxEngine med VBS integrasjon som oppgraderer til VB 16.10 eller nyere og som benytter seg av f.eks. automatisk pakkseddelutskrift ved plukking fra terminal må oppdatere til nyeste versjon av BxEngine. 

Alle 2022 versjoner er kompatible, samt 2021.10.4809 eller nyere. 

Kontakt din Visma/Bx forhandler eller ASP-leverandør for å oppdatere BxEngine til siste versjon, eller kontakt oss på support@bxsoftware.no. Dersom dere kontakter oss, vær obs på at vi i visse tilfeller må ha tilgang til Visma/Bx serveren for å få oppdatert. I noen tilfeller er det blokkert for fjern-oppdatering, og i ytterst få tilfeller feiler oppdateringen slik at BxEngine tjenesten stopper opp helt som fører til at vi må inn på server for å fullføre oppdateringen og starte tjenesten manuelt. 

Hvordan BxEngine oppdateres har vi mer informasjon om her: Oppdatere BxEngine
De aller fleste ASPer må benytte seg av 2. Oppdatere via BxEngine Monitor.
Visma/Bx forhandleren deres har vanligvis tilgang til både punkt 1 og 2.
BxSoftware benytter 1. Oppdatere via BxAdmin da vi ofte ikke har tilgang til våre kunders servere.