1. Selvhjelp
  2. BxLogistics oppsett - ERP systemer

WebService støtte for MS Dynamics NAV/Navision

Oversikt over støttetede endpoints i Dynamics NAVs web service

Vi har støtte for 5 forskjellige webservicer på import. Flere vil legges til når det blir aktuelt.

Alle webservicer bruker "Basic" autorisasjon, ikke Ntml. Brukernavn, domene og passord er konfigurerbart i BxAdmin.

 

Mapping til feltene, og dermed hvilke felter som skal brukes av webservicen er konfigurerbare, på både import og eksport.

Eks på Lageroverføring import konfigurasjon i BxAdmin:

webservicedynamics1

Foreløpig har vi integrert disse rutinene med disse foreslåtte feltene:

 

Plukking mot lageroverføring. 

TransferOrder service

Navision
BxEngine
NoOrdernoTransfer_to_NameCustomernameKey

ImportId

TransferOrderLines service

Navision
BxEngine
Document_NoOrdernoItem_NoProductnoDescription

Productname

QuantityPickingQuantityUnit_of_Measure_CodeUnitnameLine_NoOrderlineKeyImportIdPick_QuantityQuantityDescription_2LocationEAN_No_2GTIN

Varetelling

 

ItemJournalBatch

Navision
BxEngine
Journal_Template_NameImportId

PhysInvJrnlLines

 

Navision
BxEngine
Item_NoStockCountLine.ProductnoKeyStockCountLine.ImportIdDescriptionStockCountLine.ProductnameQty_Phys_InventoryStockCountLine.ExpectedQuantityLocation_CodeStockCountLine.LocationName (journaltemplatename)StockCount.ImportId

Varer til bruk for salg/innkjøp/vareoppslag på termianlen pluss utskrift av etiketter i BxWebManager

Navision
BxEngine
NoProductnoDescriptionProductnameShelf_NoLocationUnit_PricePriceBase_Unit_of_MeasureUnitnameUnit_CostCost

Ved eksport av varetelling er qty_phys_inventory satt til å oppdateres som standard.

Ved plukking er Pick_Quantity satt til å oppdateres som standard.

Dette kan endres i BxAdmin og det er konfigurerbart hvilke felter som skal mappes og oppdateres i Navision.

Eks på varetelling konfig i BxAdmin:

webservicedynamics2