Clean Boot på CipherLAB 9700

Dersom skanner slutter å fungere helt og vanlig omstart ikke hjelper kan det være nødvendig med en re-installasjon/clean boot. Alle programmet og konfigurasjon fjernes fra terminalen (factory reset)

Hvis skanner slutter å fungere helt, og Button Assignment fiks eller andre feilsøkingsmetoder ikke fungerer må man kjøre en Clean Boot.

Ved Clean Boot vil all installert software, konfigurasjoner og innstillinger bli slettet.

Step-by-step guide

  1. Slå av terminalen helt, trykk rød power knapp og Power Off på skjermen som kommer opp.
  2. Trykk og hold i denne rekkefølgen: Oransje+Blå+3+POWER.
  3. Terminalen starter og gjennomfører nå en clean boot.
  4. BxMobile må installeres manuelt og skanner konfigureres (se egne rutine)
  5. Heretter burde terminalen fungere korrekt igjen.

Slik ser Clean Boot prosedyren ut. Vær klar over at det kan være forskjellige tastaturer på disse terminalene, men det skal være de samme knappene.