Hvordan få ÆØÅ i tastatur på Android?

Tastaturet styres ikke av BxMobile selv, men er en egen app med eget språkvalg. Det er mulig å endre språk på tastaturet, eller bytte app

Dette er en innstilling i selve Android. Her kan det være litt forskjeller i forskjellige Android versjoner, men det er i hovedsak 2 steder det finnes innstillinger for dette.
For standard Android tastatur gjelder følgende
  1.  Innstillinger --> Språk og inndata. Her kan man velge språk på selve terminalen. På noen terminaler har man her også et valg for "Tastatur og inndatametoder". Under "Virtuelt tastatur" kan man sette opp hvilket tastatur som brukes. Tastaturet som velges har også et språk. Det er dette som styrer oppsettet både i forhold til æøå, men også for om man bruker komma eller punktum som desimaltegn.
  2. Du kan også komme til innstillinger for tastaturet ved å holde inne mellomrom på tastaturet på skjermen. Her kan du velge hvilket tastatur som brukes og det finnes som regel en knapp for å se innstillinger for hvert tastatur.

I noen tilfeller må man laste ned det norske tastaturet. Dette bør fungere ved at du får spørsmål om å laste ned i de fleste tilfeller, men kan av og til være litt kronglete på enkelte enheter.